V sobotu 16. dubna jsme se sešli před školou, abychom se zapojili do akce – Ukliďme Česko. Podle pokynů našeho lesníka pana Konráda jsme se vydali směrem k Resslíku, kde jsme si vysadili před třemi lety borovice, odtud jsme pokračovali v rojnici směrem k divadlu v přírodě a rybníčku na vrchu Ressl. Postupně jsme sbírali nepořádek, který v lese lidé nechávají.  Od rybníčku jsme se vraceli dolů ke koupališti, kde jsme složili pytle s nasbíraným smetím. Fotografie zde.

Děkujeme všem rodičům, kteří se svými dětmi přišli a pomohli nám.