Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu
s Příručkou pro základní školy – žadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 2).

Ke stažení: Text zadávací dokumentace zde. Text výzvy zde. Přílohy (5) veřejné zakázky zde.