V úterý 13. června vyrazily obě čtvrté třídy s cestovní kanceláří Výuka jinak na výlet do Prahy. Naši vycházku Prahou jsme začali na Můstku, dozvěděli jsme se, jak tento název vznikl a také, že nám po městských hradbách zůstal název ulice Na Příkopě, pokračovali jsme Starým Městem, a vyslechli si, jak se v době jeho založení ve Starém Městě žilo. Naše cesta vedla kolem Prašné brány, Obecního domu a dále Královskou cestou až na Staroměstské náměstí se Staroměstskou radnicí, Orlojem a rodným domem Karla IV. – dům U Zvonu, připomněli jsme si také osud mistra Jana Husa. Přes Klementinum jsme pokračovali ke Karlovu mostu, kde naše komentovaná procházka skončila. Následovala prohlídka Muzea Karlova Mostu v prostorách kláštera Řádu křižovníků s červenou hvězdou, bylo to špitální bratrstvo založené svatou Anežkou Českou, jehož cílem bylo ošetřovat nemocné, zestárlé, chudé a opuštěné. V Mostě byl vystavěn ve 13. století ŠPITÁL SVATÉHO DUCHA s klášterem a KOSTELEM SVATÉHO DUCHA, byl spravován křižovníky s červenou hvězdou až do roku 1950. Následovala projížďka lodí. Po nalodění u základů Juditina mostu jsme pluli kolem Staroměstské mostecké věže a pod Karlovým mostem k Bradáčovi – nejstaršímu pražskému vodočtu. Dále s výhledem na Pražský hrad, Petřín a Kramářovu vilu kolem Muzea Bedřicha Smetany a Národního divadla, také jsme zajeli do vodního kanálu Čertovka až k Velkopřevorskému mlýnu. Po plavbě lodí a návštěvě Muzea Karlova mostu jsme přešli Karlův most a spěchali na autobus, který na nás čekal u Úřadu vlády. Fotografie zde.