Školní rok 2019/2020
Nový školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 hod. v kmenových třídách.
1. ročník
 sraz v 7.45 hod. před školou (děti spolu s rodiči odvedou do školy třídní učitelky 1. ročníku)
 konec uvítání prvňáčků je naplánován nejpozději do 10.00 hod.
2. – 9. ročník
 8.00 – 8.45 hod. v kmenových třídách
Školní družina
 2. 9. 2019 od 6.00 do 13.00 hod.
 od 3. 9. 2019 od 6.00 do 17.00 hod.
Školní klubík
 2. 9. 2019 6.30 – 13.00 hod.
 Od 3. 9. 2019 6.30 – 15.00 hod. (po 15. hodině odcházejí žáci z klubíku sami).
Školní jídelna
 2. 9. 2019 je výdej obědů od 10.00 do 13.00 hod.
 od 3. 9. 2019 je výdej obědů od 11.40 do 14.00 hod.
Na všechny děti se již těšíme!