autor fotografie: David Kumermann
autor fotografie: David Kumermann

Ve čtvrtek 28. 11. 2013 v prostoru Hub v Praze předala paní Afia Owusu, ghanská expertka v oblasti produkce kakaa, zástupcům naší školy certifikát, který opravňuje naši školu užívat titul Fairtradová škola. Toto ocenění jsme obdrželi v přítomnosti 70 žáků a učitelů základních, středních a vysokých škol, které podporují fair trade. Stali jsme se tak třetí základní školou v České republice, která se může tímto titulem pyšnit. V období od února do října tohoto roku se nám podařilo splnit všech pět kritérií pro získání tohoto ocenění: ve škole funguje řídicí skupina, vedení školy podepsalo deklaraci podpory fair trade, žáci sami ve škole prodávají fairtradové výrobky, škola organizuje akce zaměřené na fair trade a na škole se vyučují témata globálního rozvojového vzdělávání. Podíl na našem úspěchu má i vedení našeho města a OŠKaS MmM, kteří nás v našem úsilí maximálně podporují. Získáním titulu naše podpora spravedlivé práce nekončí. Naopak, musíme svými činy dokázat, že si toto ocenění plně zasloužíme. Již v úterý 17. 12. 2013 od 16.00 hod. chystáme v rámci tradiční předvánoční Pohádkové školy i prodejní akci fairtradového zboží.
Všichni zájemci, kteří se chtějí dozvědět bližší informace o aktivitách naší školy, jsou srdečně zváni.