Žákovská ekologická konference

V pondělí 17.12.2012 se konala v Praze na MŠMT celostátní žákovská ekologická konference, které se zúčastnila sourozenecká dvojice Jitka a Radka Nesnídalovy. Obě dívky se svého úkolu zhostily na výbornou a před zástupci ostatních základních škol úspěšně odprezentovaly svůj příspěvek. Město Most dříve a nyní bylo téma, které si dívky vybraly a myslím, že se zasloužily o propagaci našeho města v tom nejlepším slova smyslu. Prezentace byla doprovázena vtipnými kresbičkami, Jitka i Radka prezentaci doplnily pěknými fotografiemi a hovořily jasně, s přehledem – bylo patrno, že jsou na své město hrdé a jsou rády, že v něm žijí. Několik fotografií zde.