13. dubna Krajská skupina KEV Ústeckého kraje uspořádala ve spolupráci s naší základní školou již poosmé Žákovskou ekologickou konferenci pro žáky ZŠ a SŠ Ústeckého kraje.  Již tradiční setkání mladých přírodovědců ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Most s řadou významných hostů, především Ing. Romanou Maturkaničovou z Krajského úřadu Ústeckého kraje z odboru životního prostředí a zemědělství, Mgr. Janem Paparegou – primátorem města Mostu, Ing. Markétou Starou – náměstkyní primátora pro školství, kulturu, sociální věci, zdravotnictví a informatiku, Ing. Tomášem Brzkem vedoucím odboru školství, kultury a sportu a jeho zástupkyní Mgr. Petrou Trojnovou, PaedDr. Radomírem Hůrkou a Mgr. Hanou Karasovou za KEV a naší paní ředitelkou Mgr. Janou Nachtigalovou. Hosté přivítali všechny přítomné. Po splnění všech nezbytných formalit zahájila Mgr. Ivana Strnadová konferenci. Vzhledem k menšímu počtu přihlášených prací jsme zařadili do programu vystoupení žáků 9.A s prezentací o fair trade, kterou zakončili pozváním všech přítomných na férovou snídani, která proběhne v přírodních učebnách naší školy 14. května. Konference se zúčastnili žáci tří základních a čtyř středních škol z Ústeckého kraje, prezentovali celkem jedenáct prací s environmentální tématikou. Ukázali, že jim záleží na budoucnosti Země. Na závěr Ing. Romana Maturkaničová a PaedDr. Radomír Hůrka rozdali společně mladým přírodovědcům diplomy. Mgr. Strnadová se rozloučila a pozvala všechny na příští deváté setkání v dubnu 2017. Ilustrační foto zde.