Letos 8. dubna pořádala Krajská skupina KEV Ústeckého kraje ve spolupráci s naší základní školou již posedmé Žákovskou ekologickou konferenci pro žáky ZŠ a SŠ Ústeckého kraje a pátým rokem jsme se sešli ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Mostu, kde nám s organizací hodně pomohla Ing. Radka Volfová z kanceláře primátora města. Na konferenci přišla řada významných hostů, především Ing. Romana Maturkaničová z Krajského úřadu Ústeckého kraje z odboru životního prostředí a zemědělství, Mgr. Jan Paparega – primátor města Mostu, Ing. Markéta Stará – náměstkyně primátora pro školství, kulturu, sociální věci, zdravotnictví a informatiku, Mgr. Petra Trojnová –  zástupkyně vedoucí odboru školství, kultury a sportu, PaedDr. Radomír Hůrka a Mgr. Hana Karasová za KEV a ještě naše paní ředitelka Mgr. Jana Nachtigalová. Naši milí hosté zahájili konferenci a přivítali všechny přítomné. Pan primátor všem popřál úspěch při jejich vystoupeních. Konference se zúčastnili žáci sedmi základních a dvou středních škol z Ústeckého kraje, prezentovali celkem dvanáct prací s environmentální tématikou. Naše základní škola byla jediná z mosteckých škol, jejíž žáci na konferenci představili své práce. Přítomní ukázali, že jim záleží na budoucnosti Země. Letos jsme také přivítali vítěze soutěže „Víš, kde žiji?“, kterým na konferenci předaly ocenění Ing. Romana Maturkaničová  a Ing. Markéta Stará. Na závěr ještě spolu s paní ředitelkou Mgr. Janou Nachtigalovou rozdaly mladým přírodovědcům diplomy. Předsedkyně KS KEV ÚK Mgr. Ivana Strnadová všem přítomným poděkovala za jejich zdařilé práce a popřála jim hodně úspěchů v jejich snažení o zlepšení životního prostředí a dalším přírodovědném bádání, již tradičně pozvala všechny na Férovou snídani 9. května 2015 v areálu naší školy a příští již osmou ŽEK v roce 2016. Ilustrační foto zde.