Důležité sdělení

Více informací zde: 
https://www.1zsmost.cz/skola/do-prvni-tridy-ve-skolnim-roce-2024-2025 

více informací
Zpět

9.B

Vítáme vás na naší stránce třídy 9.B,  kde budete informováni o tom, jak nás to ve škole baví, co se učíme a co všechno společně prožíváme.

Třídní učitelka: Mgr. Olga Reiszová
E - mail:
olga.reiszova@1zsmost.cz


DEVÍTKY V ŠVP

Aktuality 9.B,

Žáci devátých ročníků prožili poslední ŠvP na základní škole. Prokázali své organizační schopnosti při realizaci sportovního dne. Svou spoluprací a tvorbou pozitivní atmosféry přispěli k příjemně strávenému týdnu ve Šlovicích.

DRAČÍ LODĚ - BRONZOVÁ MEDAILE

Aktuality 9.B,

V pátek 7.6.2024 začal na mostecké Matyldě tradiční program DRAČÍCH LODÍ - školních posádek. Do školních závodů se přihlásilo 33 posádek. Naše posádka získala krásné třetí místo - GRATULUJEME!!!

STONES MOST

Aktuality 9.B,

Žáci 9. ročníků navštívili STONES v Mostě. Workshop je zaměřený na poznávání hornin. Nese se v duchu plnění úkolů, např. rozpoznání 9 vzorků hornin nebo minerálů, seznámení se s Mohsovou stupnicí tvrdosti a dalšími fyzikálními vlastnostmi, popř. metodami, které napomohou správnému určení minerálu. Stones pro nás připravil Institut kombinovaného studia Most při Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

ZA PĚT MINUT DVANÁCT

Aktuality 9.B,

Žáci devátých ročníku se dnes zúčastnili výukového programu v ZOOPARKU Chomutov. Program se věnuje tematice ohrožených druhů zvířat a jejich ochraně a na ni navázané problematice pytláctví, ilegálního obchodu, ztráty přirozeného prostředí a celkového vlivu lidské společnosti na planetu. 

Více novinek třídy

Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.