Důležité sdělení

Více informací zde: 

https://www.1zsmost.cz/aktuality/predskolak-u-a-setkani-zaku-budouciho-1-rocniku-a-deti-budouci-pripravne-tridy 

více informací
Zpět

4.A

Vítáme vás na naší stránce třídy 4.A,  kde budete informováni o tom, jak nás to ve škole baví, co se učíme a co všechno společně prožíváme.

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Hrib
E - mail:
lenka.hrib@1zsmost.cz


Den Země

Aktuality 4.A,

Den Země je významným dnem, kdy se zaměřujeme na ochranu životního prostředí a propagaci ekologického myšlení. Připadá na 22. dubna a slaví se po celém světě. Naše akce na Den Země zahrnovala výlet po vyznačené trase. Vydali jsme se přírodou sledovat ptáky, poznávat rostliny a učit se o biodiverzitě. Cestou jsme plnili připravené úkoly.  Na dětském hřišti jsme si dali malou pauzu a poté pokračovali na naučnou stezku Ressl, kde jsme na informačních tabulích objevovali zajímavosti o přírodě a vyz…

Rozkvetlé poselství pro přírodu

Aktuality 4.A,

Jak jedna malá akce může změnit krajinu.  Květinové bomby jsou malé, ale účinné zbraně – ne proti lidem, ale ve prospěch přírody. Tyto jednoduché míčky obsahují semínka květin a bylin, které mohou být rozmístěny na nehostinných plochách, jako jsou opuštěná místa, prázdné parcely nebo okraje silnic. Když prší, bomby se rozpadnou a semínka se zakoření, vytvářejíce malé oázy květin a zeleně.

Navštívili jsme Oblastní muzeum v Mostě: Velikonoční zvyky v Krušnohoří

Aktuality 4.A,

V minulém týdnu jsme se vydali do Oblastního muzea a galerie v Mostě, abychom si prohlédli výstavu velikonočních zvyků. Na výstavě jsme se dozvěděli o různých tradičních řemeslech, která jsou spojena s velikonočními zvyky v Krušnohoří. Viděli jsme krásná ručně malovaná vajíčka, háčkované ozdoby, pletené pomlázky a další velikonoční dekorace. Děti byly nadšené, ptaly se na řemesla, používané nástroje a pomůcky. Na závěr se dokonce zapojily do tvůrčí dílny, kde si samy vyrobily velikonoční ozdob…

Více novinek třídy

Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.