Zpět

2.C

Vítáme vás na naší stránce třídy 2.C,  kde budete informováni o tom, jak nás to ve škole baví, co se učíme a co všechno společně prožíváme.

Třídní učitelka: Mgr. Hana Wicklová
E - mail: hana.wicklova@1zsmost.cz


Jaká má být zima

Aktuality 2.C,

Počasí se nás asi zlobí, zima plná sněhu ne a ne přijít. Proto jsme si ve středu 14. února, v rámci projektového dne Zima, představovali, jak by to v zimě mělo vypadat. Vyprávěli jsme si o zimních sportech, o počasí a nezapomněli jsme ani na přírodu a živočichy. S pomocí lepenky i stavebnic jsme vymýšleli a sestavovali krmítka pro ptáčky.

Návštěva Městského divadla Most

Aktuality 2.C,

Pět měsíců škoní práce je za námi  a ve středu 31. ledna jsme dostali pololetní vysvědčení. Dopadlo dobře a malým dárkem za vysvědčení byla návštěva divadla, kde jsme zhlédli pohádku Lotrando a Zubejda. Všem se moc líbila. Dnes už se zase těšíme na pololetní prázdniny, které máme v pátek 2. února.

Vánoční těšení

Aktuality 2.C,

Ve středu 20. prosince jsme se vydali do Oblastního muzea a galerie v Mostě. Zajímalo nás, jak se dříve slavily Vánoce v Krušnohoří. Expozice byly vánočně nazdobené a my jsme počítali betlémy, poznávali různá řemesla, zpívali koledu a místní dílničce jsme si udělali malé ozdobičky na stromeček. Krásná vánoční atmosféra přispěla k sváteční náladě, které si užíváme celý tento týden v rámci projektu Vánoční těšení.

Beseda s členkou Městské policie Most

Aktuality 2.C,

Tématem dnešní besedy byly mezilidské vztahy a dorozumívání se mezi lidmi. Mluva, gesta, pohledy a postoje o nás velmi vypovídají. Dozvěděli jsme se, jak zvládat vztek, špatnou náladu a že máme respektovat odlišnosti mezi lidmi. Na závěr besedy jsme dostali do notýsku policejní razítko a malou sladkost.

Více novinek třídy

Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.