Důležité sdělení

Více informací zde: 

https://www.1zsmost.cz/aktuality/predskolak-u-a-setkani-zaku-budouciho-1-rocniku-a-deti-budouci-pripravne-tridy 

více informací
Zpět

2.C

Vítáme vás na naší stránce třídy 2.C,  kde budete informováni o tom, jak nás to ve škole baví, co se učíme a co všechno společně prožíváme.

Třídní učitelka: Mgr. Hana Wicklová
E - mail: hana.wicklova@1zsmost.cz


Třetí návštěva muzea

Aktuality 2.C,

Ve čtvrtek 16. května jsme se vydali na další návštěvu Oblastního muzea v Mostě. Pátrali jsem po ztraceném šperku a toto pátrání nám pomohlo poznat český granát i Ulriku von Levetzow. Domů jsme nešli s prázdnou, každý si vyrobil svůj vlastní originální náhrdelník. Celkově to byla skvělá návštěva, která nás obohatila o nové poznatky.

Připomenutí Dne Země

Aktuality 2.C,

Bylo pondělí 22. dubna 2024 . V kalendáři je tento den označen jako celosvětová událost pod názvem DEN ZEMĚ. Zaměřuje se na ochranu životního prostředí. V rámci školního projektu jsme si tento den přiblížili. Ve třídě jsme si formou několika zábavných her a krátkého kvízu zvýšili povědomí o ochraně životního prostředí. V tvořivé dílně jsme si zkusili zpracovat materiál určený k recyklaci. Dopoledne jsme zakončili vycházkou na Ressl. Během ní jsme plnili připravené úkoly a doplňovali písmena do t…

Ukliďme Česko, nebezpečný nález

Aktuality 2.C,

Naše třída se zapojila do jarní úklidové akce Ukliďme Česko. V úterý 2. dubna jsme se vydali do nejbližšího okolí školy a v rámci úklidu se nám podařilo najít kromě drobných papírků a nedopalků cigaret, i zajímavé předměty jako části vypínačů, rozbité zapalovače a železnou  tyč. V parku pod nemocnicí jsme objevili velmi nebezpečné a v trávě špatně viditelné použité injekční stříkačky. S jejich likvidací nám pomohla Městská policie v Mostě, kterou jsme ihned informovali. Její člen náš nález odbor…

Plujeme dál.....

Aktuality 2.C,

Dnes, 22. března, slavíme Den vody, který nás upozorňuje na důležitost vody a potřebu chránit naše vodní toky a zdroje. Vodní toky nám poskytují pitnou vodu, umožňují zavlažování a jsou domovem pro mnoho druhů rostlin a živočichů. Protože si to všechno uvědomujeme, tak jsme se dnes v naší třídě věnovali tomuto tématu ve všech předmětech. Tvořili jsme věty se slovy vyjadřujícími něco, co se týká vody, počítali délku lodních cest, hráli hru PLAVEME-PLUJEME, v básničce Řeka jsme doplňovali chybějíc…

Více novinek třídy

Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.