Zpět

Aktuality 3.B

Návštěva muzea

Aktuality 3.B, Pátek, 02.02.2024

V pátek 26.1. jsme šli do muzea na výstavu "Cesta do pravěku". Lektorka nás seznámila s ilustrátory pravěkých zvířat a předala informace o pravěku. Nakonec jsme si v dílničce vytvořili svého dinosaura.

Plavání

Aktuality 3.B, Pátek, 02.02.2024

V lednu jsme ukončili plavecký výcvik. Naučili jsme se několik plaveckých stylů a už se těšíme na pokračování ve 4.třídě.

Návštěva divadla

Aktuality 3.B, Pátek, 02.02.2024

V úterý 23.1. jsme se vydali do Divadla rozmanitostí na představení "Computer story". Ukázalo nám cestu virtuálním světem.

Bruslení u magistrátu

Aktuality 3.B, Pátek, 02.02.2024

V pondělí 15.1. jsme si zabruslili na kluzišti a moc se nám to líbilo.

Vánoční dílnička

Aktuality 3.B, Pátek, 02.02.2024

Na prosincovou vánoční dílničku jsme se moc těšili a vánoční svícny se nám povedly.

Návštěva muzea

Aktuality 3.B, Úterý, 05.12.2023

Dne 24.11. jsme navštívili Oblastní muzeum a galerii v Mostě. Paní průvodkyně nám vyprávěla legendu o Zahražanském zázraku a o Panně Marii Sněžné a bílém jezdci. Vyprávěli jsme si také o rytířích a nakonec si každý nakreslil svůj erb.

Planetárium - Městská knihovna v Mostě

Aktuality 3.B, Pátek, 10.11.2023

V pátek 3.11. jsme šli do knihovny na přednášku s filmem "Jak daleko je do vesmíru". Pomocí jednoduchých a názorných příkladů jsme získali představu o vesmírné vzdálenosti, o planetách i o souhvězdí. Cestou zpátky jsme se zastavili na občerstvení.

Návštěva informačního centra

Aktuality 3.B, Středa, 01.11.2023

V úterý 24.10. jsme se vydali do informačního centra v Mostě. Ve škole jsme se o našem městě učili v prvouce, tak jsme se šli podívat na významné budovy a v informačním centru si poslechli přednášku a film o tom,co se v Mostě změnilo.

Do lesa s lesníkem

Aktuality 3.B, Středa, 18.10.2023

V úterý 17.10. jsme si vyšlápli na Ressl, kde nás čekali lesní pedagogové. Prošli jsme si stanoviště, kde nás lesníci seznámili s prací v lese (zalesňování, výchova mladých porostů, péče o zvěř apod.) Vyzkoušeli jsme si techniku měření stromů, vysázet stromky nebo v kreativní dílně práci se dřevem.

Dílničky

Aktuality 3.B, Středa, 20.09.2023

V úterý 19.9. naše třída 3.B šla vyrábět dřevěné hračky do dílny Woodmaid. Přivítalo nás příjemné prostředí i dvě paní lektorky. Vyrobili jsme si robota nebo různá zvířátka. Výrobky se nám podařily a práce se nám moc líbila.

Přejít na stránku: 1


Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.